PRYD AR GLUD

Darganfyddwch pa fath o brydau bwyd sydd ar gael i'w harchebu yn ein canolfan gymunedol. Rydyn ni'n cymryd archebion dros y ffôn 01490 266 004 neu trwy e-bost: office@sdcp.org

Pryd ar glud

bwydlen wythnosol # 1

Manylion pellach

Pryd ar glud

bwydlen wythnosol # 2

Manylion pellach

Pryd ar glud

bwydlen wythnosol # 3

Pryd ar glud

bwydlen wythnosol # 4