AMDANOM NI

Darganfyddwch pwy ydym ni, ein cenhadaeth a'n tîm

 

Mae Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych yn gwmni dim er elw ac yn Elusen gofrestredig

Ein bwriad elusennol yw hybu buddiannau trigolion De Sir Ddinbych a’r cyffiniau. Ein gobaith yw gwella ansawdd bywyd y trigolion hyn.

Rydym hefyd yn darparu adnoddau wedi eu canoli yn ein canolfan gymunedol fydd yn annog lles cymdeithasol a llesiant y gymuned.

EIN BWRIAD

Annog lles cymdeithasol a llesiant cymunedol

 

Cefnogi datblygiad addysg ac hyfforddiant

 

Gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu datblygiad y Gymraeg a’i thraddodiadau yn cynnwys gweithgareddau Eisteddfodol a chyngherddau

 

Darparu adnoddau ar gyfer hamddena ac adloniant.

Darparu mynediad i drafnidiaeth

 
 

Michael McNamara

Ruth Lee

David Jerman

Sheila Hughes

Heather 

Donnelly

Roger Hayward

Linda Williams

Peter Edmondson

Graham Timms

Helen 

Counsell

Alistair 

Dodd

CYFARFOD Y TÎM

Maggie Harding

Cydlynydd Trafnidiaeth

Kieran Davenport

Caretaker & Driver

Denise Fairhurst

Derbynnydd

 

Margaret Sutherland

Prif Swyddog

Sally Lloyd Davies

Rheolwr Ymgysylltu  a Datblygu Cymunedol 

Leah Edwards 

Gweinyddwr Archebu

Crystal
Pinel

Cydlynydd Trafnidiaeth

Heulwen
Wright

Dee Valley
Volunteer Coordinator

 

Tom 
Taylor

 

Strategy Implementation 

Officer

EIN GWIRFODDOLWYR

Y bobl sydd yn cynnal Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych, ac rydym yn lwcus iawn o gael tîm sy’n frwdfrydig dros yr hyn maent yn ei wneud ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol. Heb ein gwirfoddolwyr  fydden ni ddim yn bodoli ac rydym yn hynod ddiolchgar a llawn canmoliaeth o’r cyfraniad dydd i ddydd maent yn ei wneud i gefnogi’r tîm cyflogedig.

Hyrwyddwyr Cymunedol Gwirfoddol

Gyrwyr gwirfoddol a Gwefeistr

 

Y CYFRYNGAU AM NI

 


SDCP NEWS ARTICLES

 
Corwen-based charity's chief officer in 'disbelief and shock' at news she is set to receive an MBE
The "Angel of Denbighshire's" helping Universal Credit claimants during COVID-19
Corwen Community Group Appeals For Donations And Volunteers To Fight Epidemic
Partnership helps fight rural poverty as community in Corwen area claim almost half a million pounds in benefits

EIN ORIEL

 

CYSYLLTWCH Â NI

ffôn. 01490 266 004

E-bost. office@sdcp.org

Canolfan Ni

Fford Llundain

Corwen Sir Ddinbych

LL21 0DP

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2020 gan SDCP

© Elusen Gofrestredig (1147767)