AMDANOM NI

Darganfyddwch pwy ydym ni, ein cenhadaeth a'n tîm

 

Mae Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych yn gwmni dim er elw ac yn Elusen gofrestredig

Ein bwriad elusennol yw hybu buddiannau trigolion De Sir Ddinbych a’r cyffiniau. Ein gobaith yw gwella ansawdd bywyd y trigolion hyn.

Rydym hefyd yn darparu adnoddau wedi eu canoli yn ein canolfan gymunedol fydd yn annog lles cymdeithasol a llesiant y gymuned.

EIN BWRIAD

Annog lles cymdeithasol a llesiant cymunedol

 

Cefnogi datblygiad addysg ac hyfforddiant

 

Gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu datblygiad y Gymraeg a’i thraddodiadau yn cynnwys gweithgareddau Eisteddfodol a chyngherddau

 

Darparu adnoddau ar gyfer hamddena ac adloniant.

Darparu mynediad i drafnidiaeth

 

BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Mae llywodraethiant da o fewn elusen yn hanfodol. Mae’n cefnogi a galluogi elusen i gadw o fewn y gyfraith a’r rheolau perthnasol. Mae hefyd yn annog y feddylfryd lle mae popeth wedi ei anelu i gyflawni bwriadau’r elusen.

Michael McNamara

Ruth Lee

David Jerman

Sheila Hughes

Heather Donnelly

Alistair 

Dodd

Elaine Pryde

Roger Hayward

Linda Williams

Peter Edmondson

 

CYFARFOD Y TÎM

 

Margaret Sutherland

Prif Swyddog

Sally Lloyd Davies

Rheolwr Ymgysylltu  a Datblygu Cymunedol 

Leah Edwards 

Gweinyddwr Archebu

Maggie Harding

Cydlynydd Trafnidiaeth

Kieran Davenport

Caretaker & Driver

Denise Fairhurst

Derbynnydd

EIN GWIRFODDOLWYR

Y bobl sydd yn cynnal Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych, ac rydym yn lwcus iawn o gael tîm sy’n frwdfrydig dros yr hyn maent yn ei wneud ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol. Heb ein gwirfoddolwyr  fydden ni ddim yn bodoli ac rydym yn hynod ddiolchgar a llawn canmoliaeth o’r cyfraniad dydd i ddydd maent yn ei wneud i gefnogi’r tîm cyflogedig.

Hyrwyddwyr Cymunedol Gwirfoddol

Gyrwyr gwirfoddol a Gwefeistr

 

Y CYFRYNGAU AM NI

 

SDCP NEWS ARTICLES

 

Corwen Community Group Appeals For Donations And Volunteers To Fight Epidemic

National Lottery "£600m to

support the crisis"

The 'angel of Denbighshire' helping Universal Credit claimants

Partnership helps fight rural poverty as Partnership helps fight rural poverty as community in Corwen area claim almost half a million pounds in benefits in Corwen area claim almost half a million pounds in benefits

EIN ORIEL

 

CYSYLLTWCH Â NI

ffôn. 01490 266 004

E-bost. office@sdcp.org

Canolfan Ni

Fford Llundain

Corwen Sir Ddinbych

LL21 0DP

© Elusen Gofrestredig (1147767)

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2020 gan SDCP