top of page

AMDANOM NI

Darganfyddwch pwy ydym ni, ein cenhadaeth a'n tîm

 

Mae Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych yn gwmni dim er elw ac yn Elusen gofrestredig

Ein bwriad elusennol yw hybu buddiannau trigolion De Sir Ddinbych a’r cyffiniau. Ein gobaith yw gwella ansawdd bywyd y trigolion hyn.

Rydym hefyd yn darparu adnoddau wedi eu canoli yn ein canolfan gymunedol fydd yn annog lles cymdeithasol a llesiant y gymuned.

EIN BWRIAD

- Annog lles cymdeithasol a llesiant cymunedol

​​

- Cefnogi datblygiad addysg ac hyfforddiant

- Gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu datblygiad y Gymraeg a’i thraddodiadau yn cynnwys gweithgareddau Eisteddfodol a chyngherddau

- Darparu adnoddau ar gyfer hamddena ac adloniant.

- Darparu mynediad i drafnidiaeth

Our mission
Board of Trustees

CYFARFOD EIN YMDDIRIEDOLWYR

SDCP  Tueday 12-2-19-17.jpg

Michael McNamara

SDCP website-15.jpg

Ruth Lee

SDCP website-11.jpg

David Jerman

SDCP website-13.jpg

Sheila Hughes

Julian Sampson.jpg

Julian 
Sampson

SDCP  Tueday 12-2-19-14.jpg

Roger Hayward

SDCP  Tueday 12-2-19.jpg

Linda Williams

SDCP  Tueday 12-2-19-27.jpg

Peter Edmondson

Graham Timms Trustee.jpg

Graham Timms

Helen Counsell - Trustee.jpg

Helen 
Cwnsler

Alistair Dodd - Volunteer Driver.jpg

Alistair 
Dodd

CYFARFOD Y TÎM

130520 SDP Profile-5.jpg

Maggie Harding

Cydlynydd Trafnidiaeth

Jess1.jpg

Jessica
Horner

Rheolwr Datblygu Iechyd a Lles Cymunedol

1000_F_328706296_veARs39ppnZzQTUdLbvjOafd0n6Oo9ha.jpg

Leah Edwards 

SDCP website-63.jpg

Margaret Sutherland

Prif Swyddog Gweithredol

SDCP website-60.jpg

Sally Lloyd Davies

Rheolwr Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol

130520 SDP Profile-1.jpg

Denise Fairhurst

Rheolwr y Ganolfan a Chlerc yr Ymddiriedolwyr

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol Edeyrnion a Chydlynydd Gwirfoddolwyr
 

Our team
Crystal Pinel - RECEPTION & ADMINISTRATO

Grisial
Pinel

Derbynnydd a Gweinyddwr

Heulwen Wright - Dee Valley Volunteer Co

Heulwen
Wright

Hyb Cymunedol Pengwern

Cydlynydd & 
Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol Dyffryn Dyfrdwy

1000_F_328706296_veARs39ppnZzQTUdLbvjOafd0n6Oo9ha.jpg

Thomas

Harding

Derbynnydd a Gweinyddwr

Our volunteers

EIN GWIRFODDOLWYR

Y bobl sydd yn cynnal Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych, ac rydym yn lwcus iawn o gael tîm sy’n frwdfrydig dros yr hyn maent yn ei wneud ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol. Heb ein gwirfoddolwyr  fydden ni ddim yn bodoli ac rydym yn hynod ddiolchgar a llawn canmoliaeth o’r cyfraniad dydd i ddydd maent yn ei wneud i gefnogi’r tîm cyflogedig.

SDCP website-4.jpg

Hyrwyddwyr Cymunedol Gwirfoddol

Community Car club launch-4.jpg

Gyrwyr gwirfoddol a Gwefeistr

Media about us

CYFRYNGAU AMDANOM NI


ERTHYGLAU NEWYDDION PGDSD

News articles
Prif swyddog elusen o Gorwen mewn 'anghrediniaeth a sioc' gyda'r newyddion ei bod ar fin derbyn MBE
"Angel Sir Ddinbych" yn helpu hawlwyr Credyd Cynhwysol yn ystod COVID-19
Grŵp Cymunedol Corwen yn Apelio Am Roddion A Gwirfoddolwyr I Ymladd Epidemig
Partneriaeth yn helpu i frwydro yn erbyn tlodi gwledig wrth i gymuned yn ardal Corwen hawlio bron i hanner miliwn o bunnoedd mewn budd-daliadau
Our Gallery

EIN ORIEL