EIN PROSIECTAU "LLE CHI NEU NI"

Darganfyddwch fwy am ein cynllun sydd wedi ei ariannu gan Loteri Fawr Cymru.

DSC_0061.jpg
DSC_0053.jpg
cab logi.png

Mae Partneriaeth Cymunedol De  Sir Ddinbych (PCDSD) gyda chefnogaeth Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (CABSD) yn falch o gyhoeddi iddynt dderbyn grant o £349,847 dros bedair mlynedd gan Raglen Gwledig y Loteri Fawr.

 

Bydd y grant yn galluogi Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych a Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i gyd-weithio gyda chymunedau Corwen, Carrog, Glyndyfrdwy, Llandrillo, Cynwyd, Melin y Wig, Betws Gwerfil Goch, Gwyddelwern a Bryneglwys i leihau unigrwydd, gwella llesiant a gwella gwytnwch yn bennaf ar gyfer y to hŷn a rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad i wasanaethau.

 

Bydd hyn yn benodol yn cefnogi y gweithgaredd sy’n bodoli’n barod ac yn datblygu mynediad i weithgareddau newydd. Bydd yn gwella mynediad i fuddiannau lles a grantiau, ac yn ymestyn y gwasanaeth cerbydau cymunedol i gynnwys ‘Galwch Gerbyd’ a ‘Pryd ar Glud’. Ar yr un pyd byddwn  yn rhoi cyfle i bobl ddatblygu sgiliau newydd ac i fod yn rhan o gynllunio,rhedeg a darparu gwasanaethau.

Manylion Cyswllt

Margaret Sutherland, - Prif Weithredwr - “Lle Chi neu Lle Ni”,

margaret@sdcp.org

Ffôn: 01490 266004.

Rural oscars winners photo SDCP 1.5.19.j
DSC_0186.JPG
SDCP website-57.jpg
SDCP website-54.jpg
LCNN LOGO.png

Cawl a Chân

Grŵp cymdeithasol i drigolion ardal De Sir Ddinbych i ddod i gymdeithasu. Mae cost o £1 y person, sydd yn cynnwys mynediad, bara a chawl, paned o de neu goffi a chacen ynghŷd â chwmni da neu gallwch fwynhau pryd poeth cartref, un neu ddau gwrs, drwy gydweithrediad ein gwasanaeth “Pryd ar Glud” a lansiwyd yn ddiweddar.

Yn dilyn gallwch ddewis gweithgaredd. Bydd rhai yn chwarae dominos, rhai yn chwarae gemau bwrdd, rhai yn canu, a rhai yn dewis sgwrsio yn unig. Bydd gwesteion gwadd yn dod i siarad neu eich difyrru ar brydiau. Mae croeso i bawb ymuno â’r grŵp ac mae gennym y cerbydau i gasglu unrhyw un sy’n methu cyrraedd trafnidiaeth cyhoeddus.

Cynhelir Cawl a Chân bob prynhawn Mawrth o 12.30 – 3.30

SDCP website-22.jpg
SDCP website-21.jpg
 
15082018 Canolfan Ni-5.jpg
SDCP website-35.jpg

Gwasanaeth Pryd ar Glud Edeyrnion

LCNN LOGO.png

Rydym yn danfon prydau poeth, maethlon yn ardal Dyffryn Dyfrdwy i breswylwyr sy'n oedrannus, yn cysgodi, yn cael anhawster gyda symudedd, yn gwella ar ôl damwain neu salwch. Bydd eich gyrrwr dosbarthu prydau ar olwynion yn hapus yn danfon at eich drws o ddydd Llun i ddydd Gwener ar eich hoff ddyddiau cludo. Mae prydau bwyd yn cael eu danfon yn boeth ac yn barod i'w bwyta rhwng 12pm a 2:30 pm. Ni allwn roi union amseroedd dosbarthu, ond byddwn yn cyflawni ar amser tebyg bob dydd

Rydym yn falch iawn o ansawdd ac amrywiaeth ein prydau bwyd cytbwys, maethlon, sy'n cadw at ganllaw arlwyo caeth. Mae gennym ddetholiad eang o brydau bwyd sy'n addas ar gyfer dewisiadau dietegol, ethnig a chrefyddol. Mae ein bwydlen yn ailadrodd bob 4 wythnos ac yn adnewyddu yn y Gaeaf a'r Haf. Prisiau yw £6.50 am bryd o fwyd a phwdin, gyda'r opsiwn o ychwanegu Cawl a Brechdan am £4 ychwanegol. Gellir talu mewn arian parod neu'n ddiogel dros y ffôn.

Nawr ar gael yn...

Corwen, Cynwyd, Llandrillo, Carrog, Glyndyfrdwy,  Bryneglwys, Bettws G.G, Melin Y Wig, Gwyddelwern, Llangollen, Pengwern, Llantysilio,  Pentredwr, Eglwyseg.

I gael ei ddanfon i unrhyw feysydd eraill, ffoniwch i holi a yw hyn yn bosibl.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth neu i gofrestru ffoniwch 01490266004

15082018 Canolfan Ni-8.jpg
15082018 Canolfan Ni SPARE-12.jpg
 
tanya.jpg
f01a0696-00dc-4939-a628-276f6cd14f96.JPG
LCNN LOGO.png

Cynllun Galwch Gerbyd Edeyrnion

Ffoniwch PCDSD ac archebwch gerbyd ar gyfer apwyntiad meddygol, trin gwallt, siopa neu i ymweld â ffrind. Daw’r cerbyd at y drws a’ch cludo i ble rydych am fynd o fewn cylch Edeyrnion a dychwelyd fel y byddwch yn ei drefnu. Mae mor syml a hynny.

 

Mae aelodaeth yn costio £15 yn unig am flwyddyn a chodir pris bychan am bob siwrne.

 

I dderbyn ffurflen ymaelodi, rhestr prisiau a’r telerau ac amodau galwch yng Nghanolfan Ni, Corwen i gwbwlhau’r dogfennau.

4b6ccf66-4623-409c-9eb1-1e128c2f4f24.JPG
 
Gwyl Edeyrnion Festival  (14 of   26).jp
Gwyl Edeyrnion Festival  (16 of   26).jp

Gŵyl Edeyrnion

edeyrnion fest logo.jpg
LCNN LOGO.png

Bwriad Gŵyl Edeyrnion yw tynnu’r gymuned at ei gilydd i ddathlu wythnos o gerddoriaeth, barddoniaeth, celf a gweithgareddau eraill.

 

Cawsom ŵyl lwyddiannus y llynedd ac fe fydd yn ôl eleni, ar safle’r hen bafiliwn, gyda diwrnod hwyl i’r teulu. Dilynwch dudalen Facebook Gŵyl Edeyrnion ar dudalen y we, i ddarganfod pa weithgareddau fydd ar eich cyfer yn ystod yr wythnos a sut i archebu eich tocynnau.

 

Rydym yn falch o dderbyn pob cymorth i sicrhau dathliad llwyddiannus llawn mwynhad ar gyfer y gymuned gyfan.

Gwyl Edeyrnion Festival  (18 of   26).jp
Gwyl Edeyrnion Festival  (13 of   26).jp