top of page

HWB CYMUNEDOL PENGWERN

Gweithio gyda’n gilydd er budd Cymuned Pengwern

Скриншот ddc.png

EICH CYMUNED,  EICH LLAIS – GWNEWCH IDDO GYFRI

Felly gadewch i ni ddechrau siarad am Hyb Cymunedol Pengwern – Dod â Chymunedau at ei gilydd

Mae Tai Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych wedi sicrhau cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Dyfodol Gwledig ar gyfer y prosiect “Gweithio Gyda’n Gilydd ar gyfer Dyfodol Cymuned Pengwern” Nod y prosiect yw datblygu Canolfan Gymunedol Pengwern yn ganolfan gymunedol sy’n diwallu anghenion a dyheadau o gymuned Pengwern.

yn

Mae Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych (SDCP) yn gweithio mewn partneriaeth â Thai Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych i ddatblygu’r prosiect, ac wedi cynnal ymgynghoriad yn flaenorol gyda’r gymuned i ddweud eu dweud ac i rannu eu barn ar pa wasanaethau a gweithgareddau oedd  bwysicaf i’r gymuned . Mae’r gwaith adeiladu ar gyfer y cyfleusterau newydd bellach ar y gweill a bydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd haf 2022.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf trwy ein tudalen Facebook
  • Facebook
log07.jpg
sdcp compressed white background jpeg.jp
logo_big lottery community fund .jpg
logo_ddc.jpg
Hub1.jpg
Argraff arlunydd
Pengwer  Community Hub What's On September 2022 english.jpg
Pengwer  Community Hub What's On September 2022 welsh.jpg
bottom of page