HWB CYMUNEDOL PENGWERN

Gweithio gyda’n gilydd er budd Cymuned Pengwern

EICH CYMUNED,  EICH LLAIS – GWNEWCH IDDO GYFRI

Felly dewch i ni siarad am Hwb Cymunedol Pengwern- Dod a chymunedau at ei gilydd

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sicrhau arian gan Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol-dyfodol Gwledig, ar gyfer y cynllun “Cydweithio er mwyn dyfodol Cymuned Pengwern” Nod y cynllun yw datblygu canolfan Gymunedol Pengwern  yn hwb cymunedol fydd yn cyflawni gofynion a gobeithion cymuned Pengwern

Mae Partneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych(PCDSD) yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych Cartrefu Cymunedol i ddatblygu y cynllun ac fe hoffem i chi , y gymuned gael mynegi eich barn a rhannu eich meddyliau ynglŷn â’r gwasanaethau a gweithgareddau rydych yn teimlo sydd bwysicaf i chi a’r gymuned. Rydym yn gobeithio y gallwch roi ychydig funudau i rannu eich sylwadau a’ch cynigion gyda ni er mwyn helpu i ddatblygu Hwb Cymunedol Pengwern.

Bydd eich hatebion yn helpu i nodi y gwasanaethau a gweithgareddau sy’n berthnasol i chi a’ch cymuned.

Mae cynlluniau yn cael eu datblygu ar gyfer adeiladwaith ac ehangu adnoddau yn Nghanolfan Cymunedol Pengwern. Gan weithio o fewn y cyfyngiadau presennol gobeithir cychwyn ar yr unedau newydd ym Mis Mai 2020 ac y bydd yr adnoddau newydd wedi eu cwblhau erbyn diwedd 2021

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg trwy mis Mai ac ar gael i’r holl gymuned fel bo’r canlyniadau yn ddarlun o sylwadau pob grŵp oedran, grŵpiau diddordeb a gofynion y gymuned. Mae cyfres o weithgareddau a digwyddiadau wedi eu trefnu i gynnig cyfleoedd i gynnwys ac annog pawb i gymryd rhan.

Fyddwn yn cynnal cyfres o gyfarfodydd i roi adborth i’r gymuned yn gynnar ym mis Mehefin, i roi adborth i weithgareddau’r  ymgynghoriad er mwyn sicrhau bod yr adnoddau newydd, cyn belled a bo modd, yn ymateb i ganlyniadau’r ymgynghoriad.

 

Gallwch ddychwelyd eich holiadur gorffenedig i flychau post penodol sydd ar gael yng Nghanolfan Cymunedol Pengwern,  Ysgol Bryn Collen, Ysgol Y Gwernant, Canolfan Iechyd Llangollen, Y Siop Un Alwad neu’r Ganolfan Rhannu Bwyd “Foodshare Llangollen”  yng nghefn Stryd y Castell

Rydym yn sicrhau y bydd eich hymatebion yn gwbl gyfrinachol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r holiadur, neu os ydych angen cymorth i’w gwblhau cysylltwch gyda ni dros y ffôn 01490 266004 ac fe fyddwn yn hapus i helpu.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf trwy ein tudalen Facebook
  • Facebook
Hub1.jpg
Argraff arlunydd
Скриншот ddc.png
log07.jpg
sdcp compressed white background jpeg.jp
logo_big lottery community fund .jpg
logo_ddc.jpg