top of page

GRWPIAU A GWEITHGAREDDAU

Darganfyddwch fwy am ein grwpiau a'n gweithgareddau

shine3.jpg

      SHINE          THEATR GERDD

Ysgol theatr gerdd yw Academi Celfyddydau Theatr Shine sy'n dysgu canu, actio a dawns. Mae'r holl staff yn gymwys yn eu meysydd. Mae Shine yn cael ei gynnal yn Corwen bob dydd Mercher o amseroedd tymor ysgol. Mae'r plant iau isaf (7 oed - 11 oed) rhwng 3.30y.p a 5.30y.h a'r plant iau uchaf rhwng 5.30y.h a 7.30y.n. Mae Shine yn perfformio ddwywaith y flwyddyn gyda sioe haf a Nadolig, y mae pob myfyriwr yn cymryd rhan ynddo. Rydym yn credu mewn annog ein myfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn ac nid oes unrhyw beth gwell na'u gweld i gyd yn tyfu mewn cryfder a hyder o'r sioe i'r sioe.

shine 5.jpg
shine1.jpg
shine 4.jpg
Shine Musical Theatre
Berwyn U3A

U3A Y BERWYN

u3a-university-of-the-third-age-logo-mai

Mae Prifysgol y Drydedd Oes (U3A) yn sefydliad hunangymorth rhyngwladol ar gyfer pobl wedi ymddeol a lled-ymddeol, sy'n darparu cyfleoedd addysgol, creadigol a hamdden mewn dysgu gydol oes. Llwyddiant pob U3A yw eu bod yn tynnu ar wybodaeth, profiad a sgiliau eu haelodau eu hunain. Nid oes angen na dyfarnir unrhyw gymwysterau ffurfiol.

 

Mae Berwyn and District U3A yn gymdeithas gynyddol ar gyfer aelodau o ardal Edeyrnion yn Ne Sir Ddinbych. Rydym yn cwrdd i gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau a diddordebau. Mae'r cyfarfodydd hyn hefyd yn cynnig cyfle i wneud ffrindiau newydd, rhannu diddordebau a datblygu sgiliau newydd mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

vocmind5.jpg
vocmind3.jpg
vocmind1.jpg
vocmind2.jpg
bottom of page