South Denbighshire Community Partnership currently have two vacancies to join the team at Canolfan Ni.

1. Reception and Clerk to trustees
2. Freelance Finance Officer.

For more information follow the links below. Thanks

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ar hyn o bryd mae gan Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych ddwy swydd wag i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Ni.

1. Derbynnydd a Chlerc ymddiriedolwyr
2. Swyddog Cyllid Llawrydd.

Am ragor o wybodaeth dilynwch y dolenni isod. Diolch

https://www.indeed.co.uk/jobs…

https://www.indeed.co.uk/jobs…

CYSYLLTWCH Â NI

ffôn. 01490 266 004

E-bost. office@sdcp.org

Canolfan Ni

Fford Llundain

Corwen Sir Ddinbych

LL21 0DP

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2020 gan SDCP

© Elusen Gofrestredig (1147767)