South Denbighshire Community Partnership currently have two vacancies to join the team at Canolfan Ni.

1. Reception and Clerk to trustees
2. Freelance Finance Officer.

For more information follow the links below. Thanks

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ar hyn o bryd mae gan Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych ddwy swydd wag i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Ni.

1. Derbynnydd a Chlerc ymddiriedolwyr
2. Swyddog Cyllid Llawrydd.

Am ragor o wybodaeth dilynwch y dolenni isod. Diolch

https://www.indeed.co.uk/jobs…

https://www.indeed.co.uk/jobs…