South Denbighshire Community Partnership currently have two vacancies to join the team at Canolfan Ni.

1. Reception and Clerk to trustees
2. Freelance Finance Officer.

For more information follow the links below. Thanks

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ar hyn o bryd mae gan Bartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych ddwy swydd wag i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Ni.

1. Derbynnydd a Chlerc ymddiriedolwyr
2. Swyddog Cyllid Llawrydd.

Am ragor o wybodaeth dilynwch y dolenni isod. Diolch

https://www.indeed.co.uk/jobs…

https://www.indeed.co.uk/jobs…

contact Us

Tel. 01490 266 004

Email. office@sdcp.org

Canolfan Ni

London Rd

Corwen Denbighshire

LL21 0DP

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2020  by SDCP

© Registered Charity (1147767)